• slider
  • traversforautbildning
  • adobestock_69716895
  • adobestock_170504091

Vi utbildar för en säkrare arbetsmiljö enligt branschens riktlinjer och Arbetsmiljöverkets föreskrifter ute på företag i hela Sverige 

Varför välja våra förarutbildningar?


Utbildning är kunskap, en god investering samt ett krav från Arbetsmiljöverket.
​​​​​​​
Efter avslutad utbildning har föraren bättre förståelse för säkerhet och risker i arbetsmiljön. Hantera maskin på ett säkert och ekonomiskt sätt.
Bättre kunskap om ergonomi. Lärt sig mer om maskinen.

För att säkerställa en bra utbildning har våra instruktörer många års erfarenhet.

Mer än 15 000 utbildade förare sedan starten 2007.
Instruktörer är certifierade av TYA, MA System och Sveriges Byggindustrier BI.

Följer Branschens och Arbetsmiljöverkets riktlinjer.
Utbildning i Era egna lokaler gör att deltagarna får en riskbedömning genom att instruktören kan sätta sig in i det dagliga arbetet. Deltagarna framför truckar de dagligen använder och det ökar säkerheten i arbetsmiljön.

99,9 procent kundnöjdhet, mycket goda referenser som lämnas på begäran.

Vi har en låg utbildningskostnad per deltagare som beror på låga fasta kostnader och bra planering.
FörarutbildningarFörarutbildningar

Utbildningen ger:

  • Höjd medvetenhet och kompetens ger en säkrare arbetsplats.
  • Minskade skade- och arbetskraftskostnader.
  • Effektivare flöde påverkar ekonomin.
  • Dina maskiner behöver mindre service och färre reparationer.
  • Sänkta kostnader.
  • Säker arbetsmiljö ger ökad trivsel.