Truckförarutbildning

​​​​​​​Enligt Truckläroplan TLP10

Utbildningstid


1 - 2 dagar beroende på tidigare erfarenhet. Om deltagare har god vana av trucken avklaras utbildningen på 1 dag.
Är det många olika behörigheter/truckar som det skall köras upp på så kan det ofta behövas 1 dag extra.
A, B truck kombineras inte med C, D truckar utan kräver en extra dag, däremot är kravet slopat att tex AB behörighet/truck skall finnas för att man skall få köra upp på C, D behörighet truck. Vid en utbildning för tex A, B, C börjar man med A, B.

Utbildningen startar normalt 08.00 med teori och teoretiskt prov i ca 4 timmar. Efter lunch praktiska övningar och utbildningen avslutas ca 16.00 -17.00.

Vilka truckbehörigheter utbildar vi till


A1-4, B1-6, C2, C3a-b, C4-7, D1-2
Läs mer för mer info om behörigheter och trucktyper, tryck här.
​​​​​​​
Behörighet utfärdas på de truckar som används av deltagare och finns fysiskt på arbetsplatsen.
Observera att C2 och C7 är en truck när den används med gaffelarmar eller annat lyftaggregat med liknande funktion på plana och hårdgjorda underlag och kan inte jämföras med Hjullastare anläggning som är en betydligt längre utbildning som vi inte har i vårt utbud av utbildningar.

Utbildningens innehåll

 • Risker, Säkerhet och Ekonomi
 • Truckens konstruktion
 • Ergonomiskt arbetssätt
 • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningar
 • Daglig tillsyn
 • Material- och godshantering
 • Arbetarskydd och interna regler
 • Trafiklagstiftning
 • Hantering av Farligt gods
 • Kunskapsprov
 • Praktiska övningar

Utbildningskrav

​​​​​​​
​​​​​​​För att utbildningen skall kunna genomföras så smidigt som möjligt så krävs följande;
 • Att det förutskickade självstudiematerialet har lästs av deltagare.
 • Att antalet deltagare inte överstiger 12.
 • Att deltagare har fyllt 18 år. Undantag finns se Arbetsmiljöverkets föreskrift
 • AFS 2012:3 om minderårig i arbete.
 • Att skyddsskor används och lokal skyddsutrustning om så krävs.
 • Att lokala regler och säkerhetsföreskrifter på arbetsplatsen följs.
 • Att lokal för teori finns tillgänglig gärna med whiteboard och duk.
 • Att väl avgränsad och ledig plats för praktiska övningar är ordnad.
 • Att truckarna som skall användas vid utbildningen är lediga, fungerande och laddade.
 • Att deltagare har god förståelse svenska folket, tolk kan användas.
  Utbildningen kan genomföras på engelska. Observera att en utbildning bara genomförs på ett språk per tillfälle.

Utbildningsmaterial

​​​​​​​
Vi tillhandhåller självstudiematerial, lånar ut böcker, prov.
Vill man beställa egna böcker så går det bra.

Övrigt


För deltagare som har behörigheter sedan tidigare är det viktigt att de tar med sitt äldre utbildningsbevis (truckkort) för att instruktör skall kunna föra över dem till det nya beviset.
Det är mycket bra om arbetsledande personal är med på teoridelen för kunskapen kommer väl till hands för att upptäcka brister i säkerheten och för kunskapen om hur körtillstånd fungerar och utfärdas.
På arbetsplatser med flera arbetsledare/avdelningar rekommenderas Ansvarsutbildning Truck.
Utbildningsbevis (truckkort) skickas efter avslutad utbildning och fakturan är betald per post till kontaktperson.
E Truck teori kan beställas om så önskas men ersätter i dagsläget inte teoridel med instruktör i våra utbildningar.

Lagar och regler

​​​​​​​
Måste man utbilda en truckförare?
Ja, enligt Arbetsmiljölagen 3 kapitel, 3§ och Arbetsmiljöverkets AFS 2006:5, 18§

Användning av truckar:
Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet.
En truck får användas bara av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns under fliken Frågor & svar och dokument.
TruckförarutbildningTruckförarutbildning