Dokument & annat

Dokument

Här finns länkar till körtillstånd, Arbetsmiljöverkets föreskrifter mm.

Sanktionsavgifter 

Från 1 juli 2014 införde Arbetsmiljöverket sanktionsavgifter och det gäller även för körtillstånd. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ska truckförare, både anställda inhyrda ha ett skriftligt tillstånd från arbetsgivaren för att få köra truck på arbetsplatsen. Saknas körtillstånd vid inspektion föreläggs arbetsgivaren att betala en sanktionsavgift.Beloppet varierar mellan 15 000 och 150 000 kronor beroende på antalet anställda inom företaget.
OBS Räknas på samtliga anställda under samma organisationsnummer.
Det gäller även ställningsbyggnad om utbildningsbevis saknas, där är sanktionsavgiften 5 000 – 20 000 per berörd.
Arbetsmiljöverket om sanktionsavgifter. Läs mer här.