FAQ

Gällande alla utbildningar, obs alla AFS som hänvisas till finns på www.av.se

Fråga; Måste arbetsgivaren utfärda körtillstånd?
Svar; Ja, mycket viktigt. Se mer under fliken Körtillstånd.
Fråga: Förlust av utbildningsbevis, truckkort?
Svar: se under fliken Utbildningsbevis.
Fråga; Måste man genomföra repetitionsutbildning?
Svar: Ja det bör genomföras vart 5:e år men är inget krav än så länge. Många företag genomför repetitionsutbildningar för att bibehålla säkerheten på företaget. En del repeterar var 3:e år, andra vart 5:e år. Det vanligaste är att man tar repetition i samband med nyutbildning, då man ändå har en instruktör på plats. 
​​​​​​​För certifikatet Branfarliga Heta Arbeten skall utbildning genomföras vart 5:e år.
Fråga: Måste man legitimera sig på utbildningen?
Svar: Ja, ID kontroll är obligatoriskt. Körkort, ID kort eller Pass.
Fråga: Skall man ta med sig äldre utbildningsbevis till utbildningen?
Svar: Ja, det är viktigt för att instruktören skall kunna lägga till dina äldre behörigheter på det nya utbildningsbeviset.
Fråga; Gäller mitt utbildningsbevis utomlands?
Svar; Det är upp till respektive land att bedöma om utbildningsbeviset är godtagbart.
Fråga: Hur gammal måste man vara för att få köra truck, lift eller traverskran?
Svar: 18 år. Undantag finns, läs mer i AFS 2012:3 arbete för minderåriga.
Fråga: Behöver man göra en särskild riskbedömning riktad mot verksamhet med truck, traverskran, lift, ställning och brandfarliga heta arbeten göras?
Svar: Ja, Arbetsmiljöverket AFS 2006:5 och AFS 2006:6 paragraf 3 så beskrivs hur den skall gå till.
Fråga kostar det något att boka om eller boka av en utbildning?
Svar; Ja, om utbildningen avbokas 5 arbetsdagar före utbildningsdagen tas det ut en avgift om 4 900 kr exklusive moms.

Truck

Fråga vad är TLP10?
Svar: TLP10 är en läroplan framtagen i samarbete med svenskt Näringsliv, LO, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd TYA och Maskinleverantörerna.
Fråga: Utbildningsbevis, truckkort och Körtillstånd, vad är skillnaden?
Svar: Truckkort och utbildningsbevis är samma sak, det är ett bevis på att innehavaren har genomgått truckförarutbildning enligt TLP10 med godkänt resultat. Körtillstånd utfärdar Arbetsgivaren för att få köra trucken på just den här arbetsplatsen, gäller även inhyrd personal.
Fråga: Vilka behörigheter får jag under utbildningen?
Svar: Man får behörighet för de truckar man kör upp på under utbildningen. För att se det olika behörigheterna se under länkar ”Körtillstånd”.
Fråga: Måste man ha körkort för att ta truckkort?
Svar: Nej, men om man skall framföras på allmän väg så behövs körkort eller lägst traktorkort.
Fråga: Får man göra personlyft med truck?
Svar: Se AFS 2006:7 nedan under länkar.
Fråga: Måste trucken vara försäkrad?
Svar: Läs mer här.
Fråga: Utbildar vi privatpersoner?
Svar: Nej, för att säkerheten skall vara tillfredställande så utbildar vi alltid på företaget i den anställdes egen arbetsmiljö och på de truckar som används i det dagliga arbetet.
Fråga: Har ni webbaserade utbildningar?
Svar: Ja, men rekommenderas inte eftersom frågor inte kan besvaras och inlärning lätt blir fel. Man måste ändå gå igenom teori och prov med instruktör för att säkerställa att deltagare har tagit till sig teorin på rätt isätt innan man går vidare till praktiken. Vi rekommenderar utbildning ledd av utbildad instruktör.
Fråga: Kan man utbilda sig på Hjullastare?
Svar: Vi utbildar för behörighet C2 som är en hjullastare för industriell godshantering utrustad med gafflar för användning i truckmiljö.
Fråga; Kan man enbart utbilda sig på C behörighet utan ha behörighet AB utbildning?
Svar; Ja men skall man ha både A eller B och C behörighet så börjar man alltid med AB behörighet innan man går vidare till C (gäller även D behörighet)
Fråga: Måste man ha personlig skyddsutrustning under utbildningstiden?
Svar: Skyddsskor är obligatoriskt, övrig skyddsutrustning skall användas om lokala förskrifter på arbetsplatsen kräver det.

Travers

Fråga: Får man göra personlyft med Traverskran?
Svar Ja om kraven i AFS 2006:7 uppfylls, kran och korg skall vara godkända för ändamålet.
Fråga: Måste man använda sele/fallskydd när man arbetar i en korg som hänger i kranen?
Svar: Ja, AFS 2006:7 säger vid tillfälliga personlyft med tillhörande arbetskorg skall personlig skyddsutrustning användas.
Fråga: Måste Traverskranförare som använder en kran som bara lyfter 150kg ha utbildning?
Svar: Ja enligt AFS 2006:6 är det en kran oavsett lyftkapacitet.

Säkra lift

Fråga: Finns det krav på utbildning för koppling av kätting / stroppar för lyft?
Svar: Ja, enligt AFS 2006:6.

Lift

Fråga; Vad är Liftläroplanen LLP?
Svar; En gemensam utbildningsplan framtagen på initiativ av Arbetsmiljöverket och branschens parter.
Fråga: Utbildningsbevis, Liftkort och Körtillstånd, vad är skillnaden?
Svar: Liftkort och utbildningsbevis är samma sak, det är ett bevis på att innehavaren har genomgått Liftförarutbildning enligt Liftläroplanen LLP med godkänt resultat.  Körtillstånd utfärdar Arbetsgivaren, för att få köra liften på just din arbetsplats, gäller även inhyrd personal.
Fråga: Vilka behörigheter får jag på utbildningen?
Svar: Man får de behörigheter på de liftar man kör upp på vid utbildningstillfället.
Fråga: Behöver den som bara åker med i korgen liftutbildning?
Svar: Ja, Arbetsmiljöverkets regler kräver att alla som arbetar med eller från en mobil arbetsplattform har dokumenterade och praktiska kunskaper. I en som åker med behöver dock något mindre kunskaper än den som åker med. 
Fråga: Måste man ha personlig skyddsutrustning?
Svar: Skyddsutrustning skall användas om lokala föreskrifter på arbetsplatsen kräver det. Finns risk för påkörning skall fallskyddsutrustning användas och på högre höjder.
Fråga: Får man använda liften som en hiss?
Svar: Nej, Är korgen i upplyft läge får du inte stiga på eller stiga ur korgen.

Ställning

Fråga: Vilka behöver en ställningsutbildning allmän 2 - 9 meter?
Svar: Alla som bygger, väsentligen förändrar eller nedmonterar ställning upp till 9 meter. Bra även för arbetsledare och andra som behöver känna till vilka säkerhetskrav och regler som gäller för ställningsarbete.
Fråga: Är det mycket praktiska övningar?
Svar: Nej, utbildning är enbart teoretisk med utbildningsmaterial från Sveriges Byggindustrier BI. Instruktör utbildad och Godkänd av Sveriges Byggindustrier BI.
Fråga: Vad gäller för ställning under 2 meter?
Svar: Inget utbildningsbevis krävs.
Fråga: Är det mycket att läsa?
Svar? Det är mer beräkningar, böcker sänd då ca två till tre veckor före så kursdeltagarna hinner läsa igenom materialet och våra utbildare tar på bästa sätt hand om gruppen och leder dem fram till en godkänd utbildning.

GDPR

Vi värnar om din personliga integritet. För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter vilket vi gör enligt dataskyddslagen GDPR och såklart med största möjliga hänsyn till din integritet. När du använder någon av våra tjänster eller produkter ger du ett samtycke där du accepterar vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.