Ställningsutbildning allmän upp till 9 meter

​​​​​​​Enligt Arbetsmiljöverkets AFS 1990:12, AFS 2004:04

Utbildningstid


1 dag lärarledd
Utbildning är helt teoretisk och kräver grundliga självstudier.
Studiematerialet skickas ca tre veckor för utbildningsdag.
Utbildning i ställningsbygge inriktar sig på uppförande, ändring och nedmontering.
Utbildningsbevis utfärdas av Byggbranschens Utbildningscenter efter avklarat teoretiskt prov.
Utbildningen startar 08.00 och utbildningen avslutas ca 17.00.

Utbildningens innehåll

 • Lagar och regler
 • Planering
 • Dimensionering
 • Material
 • Utförande
 • Tillsyn
 • Personligt skydd
 • Monteringsanvisningar
 • Kunskapsprov

Utbildningskrav

​​​​​​​
För att utbildningen skall kunna genomföras så smidigt som möjligt så krävs följande;
 • Att det förutskickade självstudiematerialet har lästs in noggrant av deltagare.
 • Att antalet deltagare inte överstiger 15.
 • Att lokal för teori finns tillgänglig med whiteboard och duk.
 • Att deltagare har mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
 • Att alla deltagare har tillgång till mobil som kan scanna qr kod.

Utbildningsmaterial

​​​​​​​
Studiematerial och prov beställs/köps ca 3 veckor före utbildningsdag. 

Vad säger lagen?

​​​​​​​
AFS 2013:04
”Arbetsgivaren ska se till att de som uppför, gör väsentliga ändringar i eller monterar ned ställningar eller väderskydd har kunskap för detta arbete”
“Arbetstagarna bör ha fått utbildning av en utbildningsgivare, vars
ledningssystem är certifierat av ett ackrediterat certifieringsorgan.”

​​​​​​​Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns under fliken Frågor & svar och dokument.
Ställningsutbildning hos Backup UtbildningStällningsutbildning hos Backup Utbildning