Teoretisk utbildning Säkra lyft, Säkrare lyft teori och praktik

Utbildningstid


1 dag.

Utbildningens innehåll Säkra lyft

 • Lagar och föreskrifter
 • Roller och ansvar vid lyftarbete
 • Skyddsföreskrifter
 • Daglig tillsyn
 • Personlig skyddsutrustning
 • Lyftinrättningar
 • Lyftredskap, dimensions- och belastningstabeller
 • Kassaktionskriterier
 • Koppling av last, provlyft, manöverdon, skyltar och symboler
 • Förberedelse för körning, materialtransport, signaler och avställning
 • Körning efter signal och signalman
 • Kontroll av högsta belastning, lastens vikt och redskapets lastförmåga
 • Lossa lasten
 • För Säkrare lyft tillkommer praktiska övningar

Utbildningskrav

​​​​​​​
För att utbildningen skall kunna genomföras så smidigt som möjligtså krävs följande;
 • Att det förutskickade självstudiematerialet har lästs av deltagare.
 • Att antalet deltagare inte överstiger det överenskomna antalet.
 • Att lokal för teori finns tillgänglig. Gärna med whiteboard och duk.
 • Att deltagare har god förståelse svenska folket. Tolk kan användas.
  Utbildningen kan genomföras på engelska. Observera att en utbildning bara genomförs på ett språk per tillfälle.

Utbildningsmaterial


Vi tillhandhåller självstudiematerial, lånar ut böcker, prov.
Vill man beställa egna böcker så går det bra.

Övrigt

​​​​​​​
Utbildningsbevis (Säkra lyft kort) skickas efter avslutad utbildning och när fakturan är betald per post till kontaktperson på företaget.

Vad säger lagen?


AFS 2006:6, Användning av lyftanordningar och lyftredskap, 29 §

"En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen."

Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns under fliken Frågor & svar och dokument.