Instruktörsutbildning Intern

​​​​​​​Truck, Travers, Säkra Lyft, Lift och Fallskydd

Intern truckinstruktör

Gäller endast på det företag som deltagarna utbildas på.
Deltagare skall ha gått utbildning TLP10 och ha behörighet för de truckar de skall utbildas på samt mycket god erfarenhet av truckkörning samt att företaget anser att personen har godansvarskänsla och kan utbilda på ett pedagogisk bra sätt.
Utbildningstiden är 4 dagar och sker i företagets lokaler med företagets truckar. 
Väl avgränsat område skall finnas för övning.
Teorilokal med whiteboard och kanon.
Studiematerialet skickas 2-3 veckor före utbildningsdagen.
Max 6 deltagare.

Intern Traversinstruktör

Gäller endast på det företag som deltagarna utbildas på.
Deltagare skall ha gått utbildning Travers och ha behörighet för de Traverskranar de skall utbildas på samt mycket god erfarenhet av traverskörning samt att företaget anser att personen har god ansvarskänsla och kan utbilda på ett pedagogisk bra sätt.
Utbildningstiden är 3 dagar och sker i företagets lokaler med företagets traverskranar.
Väl avgränsat område skall finnas för övning.
Teorilokal med whiteboard och kanon.
Studiematerialet skickas 2-3 veckor före utbildningsdagen.
Max 6 deltagare.
Observera att Säkra lyft/ Laskopplin är bra att utbilda för samtidigt, det innbär att utbildningstiden ökar från 3 dagar till 4 dagar.

Säkra Lyft / Lastkoppling Instruktör Intern

Gäller endast på det företag som deltagarna utbildas på.
Deltagare skall ha gått utbildning Säkra lyft/ Lastkoppling och kunna visa upp behörighet samt mycket god erfarenhet av Säkra lyft/ Lastkoppling samt att företaget anser att personen har god ansvarskänsla och kan utbilda på ett pedagogisk bra sätt.
Utbildningstiden är 1 dagar och sker i företagets lokaler med företagets traverskranar.
Väl avgränsat område skall finnas för övning.
Teorilokal med whiteboard och kanon.
Studiematerialet skickas 2-3 veckor före utbildningsdagen.
Max 6 deltagare.

Liftinstruktör Intern

Gäller endast på det företag som deltagarna utbildas på.
Deltagare skall ha gått utbildning Lift och ha behörighet för liftar de skall utbilda på samt mycket god erfarenhet av liftkörning samt att företaget anser att personen har godansvarskänsla och kan utbilda på ett pedagogisk bra sätt.
Utbildningstiden är 3 dagar och sker i företagets lokaler med företagets liftar.
Väl avgränsat område skall finnas för övning.
Teorilokal med whiteboard och kanon.
Studiematerialet skickas 2-3 veckor före utbildningsdagen.
Max 6 deltagare.


Fallskyddsinstruktör Intern

Gäller endast på det företag som deltagarna utbildas på.
Deltagare skall ha gått utbildning Fallskydd och ha behörighet för Fallskydd Grund och Räddning  innan de går utbildningen samt mycket god erfarenhet av Fallskydd i sitt dagliga arbete samt att företaget anser att personen har god ansvarskänsla och kan utbilda på ett pedagogisk bra sätt.
Utbildningstiden är 2 dagar för. Fallskydd Grund och 3 dagar för Fallskydd grund och Räddning.
Utbildning sker alltid i företagets lokaler med företagets fallskyddutrustning.
Väl avgränsat område skall finnas för övning.med plattform eller tak.
Teorilokal med whiteboard och kanon.
Studiematerialet skickas 2-3 veckor före utbildningsdagen.
Max 6 deltagare.

Utbildningskrav för Instruktör Intern

​​​​​​​
För att utbildningen skall kunna genomföras så krävs följande;
  • Att det förutskickade självstudiematerialet har lästs in noggrant av deltagarna.
  • Att antalet deltagare inte överstiger 6 personer.
  • Att lokal för teori finns tillgänglig med whiteboard och duk.
  • Att deltagare har mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
  • Att de maskiner/utrustning som skall ingå i utbildningen är godkända, laddade, servade och finns tillgänliga vid utbildningstillfället. Observera att deltagare endast får behörighet på de maskiner/utrustning blivit godkända.
  • Sista utbildningsdagen utbildas företagets personal av den nya instruktören tillsammans med vår instruktör. Gäller ej Säkra lyft/ Lastkoppling.
  • Observera att utbildningsmaterialet faktureras i samband med utskick, priset för det står i bifogad offert för respektive utbildning.
Ställningsutbildning hos Backup UtbildningStällningsutbildning hos Backup Utbildning