Fallskyddsutbildning Grundutbildning

​​​​​​​

Utbildningstid

​​​​​​​
1 dag
Utbildningen startar normalt 08.00 med teori till lunch och efter lunch prov och praktiska övningar.
Utbildningen avslutas ca 16.00 

Vilka behörigheter utbildar vi till


Utbildningen gäller för Fallskydd Grund och Räddning 
För mer info vad Arbetsmiljöverket säger, tryck här.


Utbildningens innehåll

 • Lagar, föreskrifter och förordningar
 • Risker och säkerhet
 • Rättigheter och skyldigheter
 • Fallskyddssystem
 • Förankring
 • Ergonomi
 • Skötsel
 • Kontroll
 • Daglig tillsyn
 • Praktiska övningar
 • Teoretiskt prov

Utbildningskrav


För att utbildningen skall kunna genomföras så smidig som möjligt så krävs följande;
 • Att det på arbetsplatsen finns en skylift, travers eller mycket säker plattform med trappa upp för den praktiska övningen
 • Att antalet deltagare inte överstiger 10 st
 • Att deltagare har fyllt 18 år.
 • Personlig skyddsutrustning.
 • Att lokala regler och säkerhetsföreskrifter på arbetsplatsen följs.
 • Att lokal för teori finns tillgänglig. gärna med whiteboard och duk.
 • Att väl avgränsad och ledig plats för praktiska övningar är ordnad.
 • Att deltagare har god förståelse svenska språkett. Tolk kan användas.
  Utbildningen kan genomföras på engelska. Observera att en utbildning bara genomförs på ett språk per tillfälle.

Utbildningsmaterial


Vi tillhandhåller självstudiematerial, lånar ut böcker, prov.
Vill man beställa egna böcker så går det bra.

Övrigt


Antal deltagare per utbildning är maximalt 10 stycken.
Det är mycket bra om arbetsledande personal är med på teoridelen för kunskapen kommer väl till hands för att upptäcka brister i säkerheten.
På platser det förekommer risk för påkörning av Lift / Arbetsplattform är fallskyddutbildning ett krav
Utbildningsbevis skickas några veckor efter avslutad utbildning och bch betald faktura per post till kontaktperson.

Vad säger lagen?

Enligt Arbetsmiljöverket om Personlig Fallskyddsutrustning
En personliga fallskyddsutrustning skall användas om det behövs för säkert tillträde till lyftanordningens olika delar eller om det finns påkörningsrisk” AFS 2006:6 15§
Arbetsgivaren skall ordna med instruktion och övning hur utrustningen skall användas så att avsedd skyddseffekt uppnås” AFS 2001:3 10§
Då det finns risk för fall till en lägre nivå där nivåskillnaden är mer än två meter skall arbetsmiljöplan med beskrivning av förebyggande, särskilda åtgärder för att uppfylla arbetsmiljölagen utformas” AFS 1999:3 12§
En personlig fallskyddsutrustning består av flera delar som kan kombineras eller användas separat. Den som använder fallskydd bör få utbildning i hur man ska använda, koppla och prova utrustningen före användning. Man ska även känna till riskerna med att använda utrustningen felaktigt och hur man sköter och underhåller den. Praktiska övningar ska alltid ingå i utbildningen.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns under fliken Frågor & svar och dokument.​​​​​​​