Fallskyddsutbildning Grundutbildning eller med Räddning

​​​​​​​

Utbildningstid

​​​​​​​
1 dag
Utbildningen startar normalt 08.00 med teori till lunch och efter lunch prov och praktiska övningar.
Utbildningen avslutas ca 16.00 

Vilka behörigheter utbildar vi till


Utbildningen gäller för Fallskydd Grund eller Räddning 
För mer info vad Arbetsmiljöverket säger, tryck här.


Utbildningens innehåll

 • Lagar, AFS, föreskrifter och förordningar
 • Risker och säkerhet
 • Rättigheter och skyldigheter
 • Fallskyddssystem
 • Förankring
 • Ergonomi
 • Skötsel
 • Kontroll
 • Daglig tillsyn och Årskontroll
 • Riskbedömning
 • Praktiska övningar
 • Räddning
 • Teoretiskt prov

Utbildningskrav


För att utbildningen skall kunna genomföras så smidig som möjligt så krävs följande;
 • Att det på arbetsplatsen finns en skylift, travers eller mycket säker plattform/tak för den praktiska övningen
 • Att antalet deltagare inte överstiger 12 st
 • Att deltagare har fyllt 18 år.
 • Personlig skyddsutrustning.
 • Att lokala regler och säkerhetsföreskrifter på arbetsplatsen följs.
 • Att lokal för teori finns tillgänglig. gärna med whiteboard och duk.
 • Att väl avgränsad och ledig plats för praktiska övningar är ordnad.
 • Att deltagare har god förståelse svenska språkett. Tolk kan användas.
  Utbildningen kan genomföras på engelska. Observera att en utbildning bara genomförs på ett språk per tillfälle.

Utbildningsmaterial


Vi tillhandhåller självstudiematerial, lånar ut böcker, prov.
Vill man beställa egna böcker så går det bra. Den personliga skyddsutrustningen som krävs på arbetsplatsen samt fallskyddsutrustningen bör finnas på arbetsplatsen om inte så kontakta oss i god tid så tar vi med oss en uppsättning.

Övrigt

Det är mycket bra om arbetsledande personal är med på teoridelen för kunskapen kommer väl till hands för att upptäcka brister i säkerheten.
På platser det förekommer risk för påkörning av Lift / Arbetsplattform är fallskyddutbildning ett krav. 
Arbetsgivare är skyldig att arbeta fram ett komplett fallskyddsprogram som innehåller identifierade fallrisker på arbetsplatsen och att skyddsutrustning som hanteras dessa risker skall finnas tillgängliga och användas och att personalen skall utbildas i hur utrustningen används.

Relaterade utbildningar

- Besiktning av Fallskyddsutrustning
- Säkra lyft

Vad säger lagen?

Enligt Arbetsmiljöverket om Personlig Fallskyddsutrustning
Arbetsmiljölagen ställer krav på Fallskydd

En personliga fallskyddsutrustning skall användas om det behövs för säkert tillträde till lyftanordningens olika delar eller om det finns påkörningsrisk” AFS 2006:6 15§

Arbetsgivaren skall ordna med instruktion och övning hur utrustningen skall användas så att avsedd skyddseffekt uppnås, AFS 2001:3 10§
Då det finns risk för fall till en lägre nivå där nivåskillnaden är mer än två meter skall arbetsmiljöplan med beskrivning av förebyggande, särskilda åtgärder för att uppfylla arbetsmiljölagen utformas” AFS 1999:3 12§
En personlig fallskyddsutrustning består av flera delar som kan kombineras eller användas separat. Den som använder fallskydd bör få utbildning i hur man ska använda, koppla och prova utrustningen före användning. Man ska även känna till riskerna med att använda utrustningen felaktigt och hur man sköter och underhåller den. Praktiska övningar ska alltid ingå i utbildningen.
Tillämpliga AFS 2006:6, 2006:7, 2006:4, 2001:3, 2020:1, 1993:3, 2000:6,
1981:14 och 2013:4
Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns under fliken Frågor & svar och dokument.​​​​​​​