Brandfarliga Heta Arbeten

​​​​​​​

Utbildningstid

​​​​​​​
1 dag
Utbildningen startar normalt 08.00 med teori till lunch och efter lunch prov och praktiska övningar.
Utbildningen avslutas ca 16.00 

Beskrivning


Brandfarliga Heta Arbeten är en utbildning som uppfyller försäkringsbolagens krav. Från och med årsskiftet 2023 gäller en norm (SBF 2022) som ställer krav på alla konceptägare för brandfarliga heta arbeten. Den nya normen är framtagen av SVEBRA, Brandskyddsföreningen, försäkringsbolagen och andra intressenter. Brandfarliga Heta Arbeten är alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning eller ger gnistor som tex svetsning, lödning, torkning mm. Du ökar din förståelse och kunskap kring riskerna som alltid finns närvarande vid brandfraliga arbeten. Utbildningen motsvarar Brandskyddsföreningens kurs Brandfarliga Heta Arbeten från och med 2023.
Målet är att få kunskaper i brandkunskap, riskhantering och utförande av brandsäkert arbete på tillfällig arbetsplats
Efter avklarad utbildning erhåller man ett 5 årigt certifikat.
För mer info vad Arbetsmiljöverket säger, tryck här.


Utbildningens innehåll

 • Lagarstiftning, föreskrifter
 • Försäkringar
 • Brandkunskap
 • Förebyggande säkerhet
 • Riskhantering
 • Säkerhetsregler
 • Tillståndsansvarig och brandvakt
 • Kontroll brandsläckare mm
 • Praktisk släckövning
 • Övningsuppgifter
 • Certifieringstest

Utbildningskrav


För att utbildningen skall kunna genomföras så smidig som möjligt så krävs följande;
 • Att antalet deltagare inte överstiger 12 st
 • Att deltagare har fyllt 18 år och kan uppvis giltigt ID. Krav på fullständigt personnummer.
 • Att lokala regler och säkerhetsföreskrifter på arbetsplatsen följs.
 • Att lokal för teori finns tillgänglig. gärna med whiteboard och duk.
 • Att väl avgränsad och ledig plats för säker praktisk övning är ordnad.
 • Att deltagare har god förståelse svenska språket. Tolk kan användas. Utbildningsmaterial finns på svenska, engelska, polska, litauiska och arabiska. Observera att en utbildning bara genomförs på svenska eller engelska och på ett av språken per utbildningstillfälle.

Utbildningsmaterial


Vi tillhandhåller brandsläckningsutrustning, studiematerial och prov.

Övrigt

Det är mycket bra om arbetsledande/tillståndsansvarig personal är med på utbildningen då kunskapen kommer väl till hands för att upptäcka brister i säkerheten.
Cerifikat Brandfarliga Arbeten erhålls efter avklarad utbildning, certifikatet gäller i fem år.
Kompetensöverföring till ID06 är möjlig vid godkännande.

Frågor och svar från organisationen Brandfarliga Heta Arbeten

Brandfarliga Heta Arbeten klicka på länken