Besiktning av Fallskyddsutrustning / Kompetent Person

Innehåll 

Varför besikta din fallskyddsutrustning?

Arbetsgivaren har ett ansvar att säkerställa att utrustning som används är avsedd för ändamålet och besiktigad.
Enligt EN 365 så måste arbetsgivaren se till att fallskyddutrustning besiktas och dokumenteras minst var 12:e månad av behörig och kompetent person.
Utbildning för dig som vill besikta personlig fallskyddsutrustning åt dig själv och andra på företaget enligt EN 365.2004 enligt följande;
- Rep
- Linor
- Stödlinor
- Selar
- Slingor
- Falldämpare
- Fallskyddskrokar
- Fallskyddsblock
- Repbromsar
- Karbiner
- samt övrig utrustning som inspekteras visuellt
 
Krav
Genomgången och godkänd Fallskyddsutbildning

Omfattning
1 dagars utbildning

Kursstart
Enligt överenskommelse 

Antal deltagare
Max antal deltagare 12 st

Utbildningsbevis
Utfärdas efter utbildningen och giltighetstiden är 3 år

Mål med kurs
- Höja komptensen
- Öka säkerheten

Relaterade utbildningar
- Fallskydd Grund
- Fallskydd Räddning