Ansvarsutbildning

Sammanfattning

Ansvarsutbildning för arbetsledande personal som har truck som sitt ansvarsområde och utfärdar körtillstånd till anställda truckförare med truckkort enligt TLP10. Utbildningen inriktar sig på ansvaret och kunskap som den arbetsledande behöver för att följa kraven i lagstiftningen. Arbetsmiljöverket AFS.

Omfattning
1 dagars utbildning

Kursstart
Enligt överenskommelse 

Antal deltagare
Antalet deltagare per grupp bör ej överstiga 6 personer.

Utbildningsbevis
Utfärdas efter avslutad utbildning 

Mål med kurs
 • - Höja komptensen
 • - Öka säkerheten
 • - Förbättra effektiviteten
 • - Sänka kostnaderna

Kursinnehåll
 • - Arbetsmiljölagen
 • - Ansvarfördelning
 • - Ansvaret
 • - Praktik egna arbetsplatsen
 • - Checklistor
 • - Förebyggande Åtgärder
 • - Truckteori
 • - Kunskapskontroll
Relaterade utbildningar
 • - Truckförarutbildning